วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

หน้าที่ของเรา


จะเป็นลูกใคร ไม่ว่า เมื่อมาอยู่
จะเอ็นดู ดูแล ให้สมหวัง
โรงเรียนปั้น บ้านก็ช่วย จะสวยจัง
สองกำลัง ร่วมกันบ่ม คงสมบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น: